ประกาศผลภาพถ่าย “กิจกรรมจุดประกายขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล”

รางวัลชนะเลิศสูงสุด

หมุดหมายที่ 1

หมุดหมายที่ 2

หมุดหมายที่ 3

หมุดหมายที่ 4

หมุดหมายที่ 5

หมุดหมายที่ 6

หมุดหมายที่ 7

หมุดหมายที่ 8

หมุดหมายที่ 9

หมุดหมายที่ 10

หมุดหมายที่ 11

หมุดหมายที่ 12

หมุดหมายที่ 13