ภาพถ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ภาพถ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำวันที่ 3 ก.ค.2566
ภาพถ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำวันที่ 4 ก.ค.2566
ภาพถ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำวันที่ 5 ก.ค.2566
ภาพถ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำวันที่ 6 ก.ค.2566
ภาพถ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำวันที่ 7 ก.ค.2566

วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

บรรยากาศการประชุมเชิงปฎิบัติการ EP.1
วันที่ 3-7 ก.ค. 2566
บรรยากาศการประชุมเชิงปฎิบัติการ EP.2
วันที่ 3-7 ก.ค. 2566