รายละเอียดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ

สภาพัฒน์จับมือภาคีการพัฒนา ลุยเดินหน้าขับเคลื่อนแผนฯ 13 สู่พื้นที่และตำบล

     11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. เชิญรับชมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และตำบล” ผ่านทาง Facebook Live สภาพัฒน์

📌 เปิดเวทีสัมมนาในหัวข้อ “แนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในระดับพื้นที่และตำบล” โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการฯ
📌 ร่วมจุดประกายการเชื่อมโยงแผนชาติสู่ตำบล เชื่อมชุมชนสู่แผนชาติ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาพูดคุยถึงเครื่องมือและกลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อนพื้นที่ และตัวอย่างในพื้นที่นำร่อง
💪 มาร่วมใช้พลังของทุกท่านจุดประกายการพัฒนาพื้นที่และเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกัน แล้วพบกันค่ะ 🙏