ทำแบบฟอร์มที่บันทึกลายเซ็นได้ (Signature Pad)

ลองกรอกแบบฟอร์มพร้อมเซ็นชื่อด้านล่างครับ

ชื่อ – นามสกุล :
ลายเซ็น :
โปรดเซ็นชื่อที่ช่องว่างด้านล่าง [ ลบลายเซ็น ]

 

ไฟล์รูปลายเซ็นในระบบ