กิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์

     สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์” เพื่อชิงโล่รางวัลเกียรติคุณจาก พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตรจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

     ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งผลงานภาพถ่าย กำหนดระยะเวลา ตลอดจนกติกาและเงื่อนไขในส่งผลงาน ได้ที่ Facebook Fan page: กิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ และศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/ยุทธศาสตร์ชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 09-5783-9892
หรือ Inbox : m.me/nesdc.sv