ต้นแบบ ศจพ. นำร่อง (ศจพ. Model) ​

ต้นแบบความร่วมมือ โดยภาคีร่วมพัฒนา

บางกอกน้อยโมเดล

วีดิโอ บางกอกน้อยโมเดล

อุดรธานี Model

MODEL

MODEL

MODEL DETAIL

MODEL

DETAIL

พิษณุโลก Model

MODEL

MODEL

MODEL DETAIL

MODEL

MODEL DETAIL

นครสวรรค์ Model

MODEL

MODEL

MODEL DETAIL

MODEL

MODEL DETAIL